English| français| español| Portuguese| Russian| Deutsch| Arabic| Indonesian| Turkish| Vietnamese| Italian

Kai bei Logo

English| fran?ais| espa?ol| Portuguese| Russian| Deutsch| Arabic| Indonesian| Turkish| Vietnamese| Italian

PHẠM VI KINH DOANH CỦA CHNG TÔI BAO GỒM

Sự pht triển, chế tạo, Nghin cứu, v tiếp thị cc ha chất nông nghiệp.

Chng tôi c khả năng cung cấp một loạt cc ha chất nông nghiệp chất lượng cao, kể ra, thuốc trừ sau, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, v ha chất nông nghiệp tương đối khc trong xay dựng trong cc gi khc nhau theo yu cầu của khch hng.

Cc sản phẩm tập trung vo cc công thức hỗn hợp như EC, EW, FS, GEL, ME, SC, SL, SP, WP, WG, WS.

RICHCHEM INC.
thm vo    :
1111 Kearny ST, San Francisco, CA 94.133
E-mail :
davidxh1215@gmail.com
Tel      :
415-412-1509
Fax     :
415-866-9054
Web    :
www.richchem-us.com
return